Vrijspraak voor betrokkenheid bij hennepkwekerij, veroordeling diefstal elektriciteit

Vrijspraak voor betrokkenheid bij hennepkwekerij, veroordeling diefstal elektriciteit

Op 18 januari 2018 heeft de rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in een zaak over een hennepkwekerij en diefstal van elektriciteit.

Vrijspraak voor betrokkenheid bij hennepkwekerij, veroordeling diefstal elektriciteit

De verdachte in deze zaak werd verdacht van het telen, bereiden, bewerken, verwerken en of vervaardigen, in elk geval opzettelijk aanwezig hebben gehad in een pand of loods van een hoeveelheid van ongeveer 1373 hennepplanten en een hoeveelheid van meer dan 30 gram hennep. Daarnaast werd de verdachte in deze zaak ten laste gelegd dat hij zich schuldig had gemaakt aan diefstal in vereniging van elektriciteit, waarbij de verdachte het weg te nemen goed heeft verkregen door middel van verbreking, meermalen gepleegd.

 

Standpunt strafrechtadvocaat

Ten aanzien van de hennepkwekerij waarbij verdachte betrokken zou zijn, heeft de strafrecht advocaat vrijspraak bepleit. De strafrechtadvocaat stelt hiertoe dat de verdachte in een periode vóór de ten laste gelegde periode werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van de hennepkwekerij. De verdachte heeft ontkent zich hierna bezig te hebben gehouden met de hennepkwekerij. De strafrecht advocaat bepleit dan ook dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is dat de verdachte in de ten laste gelegde periode betrokken is geweest bij de hennepkwekerij.

Ten aanzien van de diefstal van de elektriciteit stelt de strafrechtadvocaat van de verdachte dat de aansluiting buiten de meters om niet door de verdachte is gemaakt. Daarnaast stelt de strafrecht advocaat dat het verbruik niet ten goede van de verdachte is gekomen.

 

Oordeel van de rechtbank Gelderland

De verdachte heeft verklaard dat hij hulp heeft verleend bij het oprichten van de hennepkwekerij, deze hennepkwekerij was niet van hemzelf, maar een ander heeft hem hiertoe de opdracht gegeven en de kosten betaald. Daarnaast heeft hij verklaard dat hij één kweekcyclus werkzaamheden heeft verricht. De rechtbank stelt dat de getuigenverklaringen niet geloofwaardig zijn, waardoor deze niet worden gebruikt als bewijs. Als bewijs resten de WhatsApp-berichten tussen de verdachte en de getuigen en de aanwezigheid van de verdachte in de loods. De rechtbank oordeelt dat dit niet voldoende is om vast te kunnen stellen dat de verdachte actief betrokken was bij de hennepkwekerij, waardoor de verdachte werd vrijgesproken, wat in lijn ligt met het standpunt van de strafrechtadvocaat van de verdachte.

Ten aanzien van de diefstal van de elektriciteit oordeelde de rechtbank als volgt. De verdachte heeft het contract met de energiemaatschappij afgesloten. Verdachte heeft een nieuwe stroomkast geregeld in de loods en heeft verklaard dat hij wist van de illegale stroomaansluiting, maar dat een ander die heeft aangelegd. De rechtbank stelt dat de verdachte wist dat er voor de hennepkwekerij een illegale stroomaansluiting is gemaakt. De verdachte heeft daarnaast verklaard dat hij heeft meegeholpen bij het opzetten van de hennepkwekerij, dat hij een contract met de energiemaatschappij heeft afgesloten, dat hij de nieuwe stroomkast heeft aangevraagd en dat hij gedurende één kweekcyclus werkzaamheden heeft verricht. Uit deze gedragingen blijkt dat de verdachte opzet had op de diefstal van de elektriciteit, aldus de rechtbank.

De rechtbank legt de verdachte een werkstraf op voor de duur van 40 uren, met vervangende hechtenis voor de duur van 20 uren, indien deze straf niet naar behoren wordt verricht.

 

Strafrechtadvocaat voor oprollen hennepkwekerij of diefstal

In deze zaak is de verdachte, mede dankzij het pleidooi van de strafrechtadvocaat, vrijgesproken voor het oprollen van de hennepkwekerij, de verdachte is ‘slechts’ veroordeeld voor de diefstal van de elektriciteit. Indien u zelf verdachte bent in een soortgelijke zaak kunt u zich eveneens laten bijstaan door een ervaren advocaat. Een strafrechtadvocaat van strafrecht-advocaat.nl zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. De strafrechtadvocaat zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrecht advocaat voor het oprollen van een hennepkwekerij direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk en op basis van pro deo.