Vrijspraak mishandeling voor spugen in het gezicht van ambtenaar in functie, wel bewezenverklaring belediging

Vrijspraak mishandeling voor spugen in het gezicht van ambtenaar in functie, wel bewezenverklaring belediging

Op 12 oktober 2017 heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak over belediging. 

Vrijspraak mishandeling voor spugen in gezicht van ambtenaar in functie, wel bewezenverklaring belediging

Aan de verdachte is (onder andere) ten laste gelegd dat hij een ambtenaar, een brigadier van de politie, gedurende zijn werk heeft mishandeld door naar (in ieder geval in de richting van) het gezicht/hoofd van de politiebrigadier te spugen, waarbij het speeksel op het gezicht en het voorhoofd van de politiebrigadier terecht is gekomen. Subsidiair is ten laste gelegd dat hij opzettelijk diezelfde ambtenaar heeft beledigd gedurende de uitoefening van zijn werkzaamheden door naar (in ieder geval in de richting van) het gezicht en voorhoofd van de politiebrigadier te spugen, waarbij het speeksel op het gezicht en het voorhoofd van de politieambtenaar is terechtgekomen. 

 

Verweer van de strafrechtadvocaat voor belediging

De strafrecht advocaat van de verdachte heeft ten aanzien van de mishandeling betoogd dat de verdachte moet worden vrijgesproken. De strafrechtadvocaat hiertoe aangegeven dat onder mishandeling niet slechts letsel of pijn valt, maar ook (onder omstandigheden) het spugen. Daarvoor is volgens, de strafrechtadvocaat, vereist een directe inwerking op andermans lichaam, waardoor lichamelijk leed wordt veroorzaakt, waarbij sprake moet zijn van een substantiële inbreuk.  Er is niet ten laste gelegd dat de politieambtenaar door het bespuugd worden een min of meer hevige onaangename gewaarwording heeft ondergaan (dit blijkt ook niet uit de bewijsmiddelen), waardoor de verdachte, naar het oordeel van de strafrecht advocaat dient te worden vrijgesproken van mishandeling.

 

Standpunt van de rechtbank naar aanleiding van het verweer van de strafrechtadvocaat

De rechtbank Amsterdam volgt het standpunt van de strafrecht advocaat, dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mishandeling en stelt daartoe het volgende.

Voor mishandeling moet sprake zijn van een zeer onaangename fysieke ervaring, om tot een bewezenverklaring te kunnen komen. De rechtbank oordeelt dat onder omstandigheden het bespuugd worden een zeer onaangename fysieke ervaring kan zijn. Of dat in dit geval voor de politiebrigadier ook zo is geweest zal uit de bewijsmiddelen moeten blijken. De verdachte heeft verklaard dat hij zich smerig voelde door het spugen. De rechtbank stelt dat van enig fysiek gevolg geen sprake was. Het zich smerig voelen duidt meer op een onaangename psychische ervaring. Al met al volgt de rechtbank dan ook het standpunt van de strafrechtadvocaat van de verdachte en spreekt verdachte vrij van mishandeling.

De rechtbank acht het ten laste gelegde ‘belediging’ van een ambtenaar in functie wel wettig en overtuigend bewezen. De rechtbank oordeelt dat het spugen naar een politieambtenaar, die gewoon zijn werk verrichte, volstrekt onacceptabel en respectloos is. De verdachte heeft hiermee de politieambtenaar in zijn eer en goede naam aangetast. Daarnaast is het in het gezicht gespuugd worden, naar het oordeel van de rechtbank, ontzettend vies. Ook is gebleken dat de verdachte vele malen eerder is veroordeeld, onder meer voor belediging van politieambtenaren en wederspannigheid. De rechtbank legt de verdachte dan ook een gevangenisstraf voor de duur van vier weken op.

 

Strafrechtadvocaat belediging

Het pleidooi van de strafrechtadvocaat heeft er in deze zaak voor gezorgd dat de verdachte werd vrijgesproken van mishandeling. De verdachte is (enkel) veroordeeld voor belediging. Dankzij dit pleidooi van de strafrecht advocaat is er dus een vele lagere straf bereikt dan wanneer de verdachte veroordeeld zou zijn voor mishandeling. Een ervaren strafrecht advocaat kan u bijstaan indien u wordt verdacht van belediging. De strafrechtadvocaat zal uw processtukken opvragen en een goed en sterk verweer voeren, om zo een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, te bereiken. De zaak zoals hierboven beschreven is een mooi voorbeeld van een zaak waarin een zo laag mogelijke straf is bereikt door het pleidooi van de strafrechtadvocaat. Als u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat voor belediging direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk en op basis van pro deo.