Vrijspraak na omzitting Leeuwarden

Vrijspraak politierechter leeuwarden na om hoorzitting

Vandaag is onze cliënt vrijgesproken van mishandeling bij de politierechter in Leeuwarden. Eerder weigerde de officier van justitie nog de zaak te seponeren

Eerder had onze advocaat mr. S. Arts (Sander) hem bijgestaan bij een omzitting in Leeuwarden. Tijdens deze hoorzitting is door Sander aan de hand van het dossier bepleit dat er onvoldoende bewijs in het dossier aanwezig was voor een eventuele veroordeling bij de rechter. Zo had aangever de zus van cliënt eerder ernstig mishandeld en waren er diverse tegenstrijdigheden in zijn verklaringen. Verzocht is dan ook de zaak ter omzitting te beëindigen met een zogenaamd sepot.

Cliënt had de indruk dat de officier van justitie het dossier niet goed had gelezen omdat hij verbazend reageerde op het pleidooi van Sander en de stukken tekst er dan steeds bijpakte. Hij was niet bereid de zaak te seponeren en stelde een werkstraf voor! Hiermee werd uiteraard niet akkoord gegaan gezien de inhoud van het strafdossier.

Onderweg naar het advocatenkantoor werd de advocaat van cliënt gebeld door de behandelaar die - luid smakkende onder het eten van kennelijk een appel - voorstelde dan maar een boete op te leggen als straf. Het antwoord was kort: Nee.

Vervolgens is de zaak geëindigd met de door Sander voorspelde vrijspraak.

Het is belangrijk te realiseren dat wij steeds vaker meemaken dat ter omzitting géén of onvoldoende aandacht wordt besteed aan mogelijke onschuld van verdachten óf persoonlijke omstandigheden. Natuurlijk is een verdachte het niet altijd eens met het standpunt van het openbaar ministerie. Echter bemerken wij steeds vaker zaken die (geheide) vrijspraken zijn, waarbij een officier van justitie of diens medewerker stellig beweert dat er voldoende bewijs is. Om vervolgens op zitting tot vrijspraak te komen waarbij de zittingsoffiicer nota bene ook tot vrijspraak requireert (voorstelt). Zo ook in déze zaak!

De juridische kwaliteit van medewerkers bij om-hoorzitingen lijkt daarbij - zonder af te willen doen aan de ervaren medewerkers die wij gelukkig óók tegenkomen - steeds vaker onder druk te komen te staan, mogelijk door bezuinigingen.

Gezien het belang van voorkomen van een strafblad en (te hoge) straf wordt het dan ook steeds belangrijker om u door een advocaat te laten bijstaan bij een omzitting. Alleen vertrouwen op de medewerker ter plekke is niet langer zonder (juridisch) gevaar, zo blijkt maar weer!

mr. Sander Arts

mr. Sander Arts

Strafrechtadvocaat

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 20 jaar advocaat. Hij treedt voor op in complexe strafzaken en bij omzittingen