Vrijspraak ontucht door Rechtbank Zeeland-West Brabant

Vrijspraak door Rechtbank Breda, seksuele handelingen niet aan te merken als ontucht

Op 22 augustus 2016 heeft de Rechtbank Zeeland-West Brabant uitspraak gedaan in een zaak met betrekking tot ontucht met een minderjarige.

Verdachte is een man van 21 jaar oud. Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat hij ontucht zou hebben gepleegd met iemand jonger dan zestien jaar. Verdachte was ten tijde van het delict 18 jaar oud. Het slachtoffer was 15 jaar oud. De ontuchtige handelingen bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van  het slachtoffer.

Het standpunt van de officier van justitie is dat ontucht bewezen kan worden. Er is sprake van een leeftijdsverschil van drie jaar tussen verdachte en het slachtoffer. Toen het slachtoffer de leeftijd van zestien jaar nog niet had bereikt, hebben zij seks met elkaar gehad. Volgens de officier is er sprake van ontuchtige handelingen omdat het slachtoffer toentertijd een 15-jarig onzeker meisje was en verdachte daar gebruik van heeft gemaakt om haar in bed te krijgen. Hij deed beloftes aan haar en zei dat hij haar leven mooier ging maken. Ook sprak hij kwaad over haar ouders. Verdachte doelde op seks, en slachtoffer hield dit af. Verdachte heeft verklaard dat slachtoffer seks met hem had voor hem, wat volgens de officier zou moeten betekenen dat er een belletje moest gaan rinkelen bij verdachte. Volgens de officier was er van een gelijkwaardige relatie nooit sprake. Er werd namelijk een afhankelijkheidsrelatie gecreëerd door verdachte.

De raadsman van verdachte spreekt dit tegen. Volgens de verdediging is het slachtoffer een meisje van Turkse komaf dat voor het incident al problemen had in haar thuissituatie. Enkele keren heeft zij zelfs geprobeerd om zelfmoord te plegen. Verdachte en slachtoffer zijn verliefd op elkaar geworden en hadden een relatie. Slachtoffer heeft verteld aan verdachte dat zij thuis mishandeld werd en verdachte heeft haar proberen te beschermen. Volgens  de raadsman is verdachte er nooit bewust van geweest dat hij zich mogelijk schuldig zou maken aan een strafbaar feit. Er was immers sprake van een relatie. Er is volgens verdachte geen sprake geweest van een ongelijkwaardige situatie of dwang. De raadsman van verdachte wijst hierbij op een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden waarin ook sprake was van een gering leeftijdsverschil. Volgens de raadsman gaat het om een relatie waarin zowel de verdachte als het slachtoffer seks met elkaar wilde hebben. Er is geen sprake van handelingen die in strijd zijn met een sociaal-ethische norm. De raadsman verzoekt dan ook om vrijspraak.  

Tijdens het onderzoek ter terechtzitting komt naar voren dat slachtoffer op een camping was met haar ouders. Toen haar ouders even weg waren heeft zij verdachte uitgenodigd om bij haar te komen. Zij hebben toen volgens verdachte in overeenstemming seks met elkaar gehad. Het slachtoffer spreekt dit tegen en zegt dat zij een dwang voelde waar zij zich niet tegen kon verzetten. Zij heeft het laten gebeuren. Volgens de rechtbank is de verklaring van verdachte aannemelijker. Gelet op het verloop van de relatie. Zij hadden al een tijd lang een affectieve relatie met elkaar en dus is er geen strijd met een sociaal-ethische norm. Tevens volgt uit berichten tussen verdachte en slachtoffer dat verdachte tegen haar heeft gezegd dat hij het niet erg vindt om te wachten tot slachtoffer er klaar voor is. De rechtbank stelt dan ook vast dat de seksuele handelingen tussen verdachte en slachtoffer vrijwillig hebben plaatsgevonden en dat er geen sprake is van dwang. Verdachte wordt vrijgesproken van ontucht.

In deze zaak kon door een strafrechtadvocaat naar voren worden gebracht dat de seksuele handelingen niet zijn aan te merken als ontucht. Als strafrechtadvocaat kunnen wij vaak in uw voordeel pleiten. U kunt vrijblijvend contact opnemen met een strafrechtadvocaat voor ontucht. Strafrecht-advocaat.nl werkt landelijk en tevens op basis van pro-deo.