Vrijspraak openlijke geweldpleging na pleidooi strafrechtadvocaat

Politierechter volgt pleidooi strafrechtadvocaat en spreekt vrij

Amsterdamse politierechter volgt het pleidooi van de strafrechtadvocaat.

Een doodnormale dag in Amsterdam, geen vuiltje aan de lucht… en toch gaat het mis. Op een willekeurig plein in Amsterdam ontstaat een vechtpartij tussen een aantal personen. Door omstanders wordt de politie gebeld én komen deze ook ter plaatse. De personen worden uit elkaar gehaald, mensen worden als verdachte aangemerkt en aangehouden.

 

Politieverhoor van de verdachten

De aangehouden verdachten worden door de politie meegenomen naar het bureau voor verhoor. Er zijn twee jonge jongens aangehouden van 18 en 21 jaar. Beide jongens moeten een nacht op het politiebureau blijven en krijgen een gedragsaanwijzing uitgereikt. Dit betekent dat zij voor een periode van drie maanden zich niet mogen begeven in een bepaalde wijk in Amsterdam. Na afloop van het verhoor, en met het uitreiken van de gedragsaanwijzing wordt ook direct een dagvaarding aan beide verdachten uitgereikt. De twee jongens moeten op 12 november 2021 om 10.10 uur verschijnen ten overstaan van de Politierechter van de Rechtbank Amsterdam.

 

Contact met de strafrechtadvocaat

Na ontvangst van de dagvaarding neemt een van de twee jongens direct contact op met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat van ons kantoor. De strafrechtadvocaat meldt zich bij het Openbaar Ministerie en de Rechtbank en verzoekt hen om tot verstrekking van het strafdossier over te gaan. Na ontvangst van de stukken wordt de zaak inhoudelijk door de strafrechtadvocaat met de verdachte besproken. De verdachte wordt verdacht van openlijke geweldpleging gepleegd tegen personen, een ernstig strafbaar feit.

 

Bestudering strafdossier door de strafrechtadvocaat

Na ontvangst van het dossier bestudeerd de strafrechtadvocaat de stukken én bespreekt de advocaat deze stukken met de cliënt. De strafrechtadvocaat kijkt of er voldoende wettig en overtuigend bewijs tegen de verdachte in het dossier aanwezig is. Er wordt dan gekeken naar de aangiftes van de (vermeende) slachtoffers, naar de verklaring van eventuele medeverdachten, verklaringen van politieagenten én natuurlijk ook naar de verklaring van de verdachte zelf. Wat verklaart de verdachte zelf over de verdenking: is het een bekennende of een ontkennende verdachte? Zijn er verklaringen die tegen hem spreken, die voor hem spreken of rammelt het dossier aan alle kanten? Verklaringen van politieagenten hebben doorgaans een hogere bewijswaarde dan een verklaring van een gewone burger.

 

Rechtsbijstand van strafrechtadvocaat op zitting

Voorafgaand aan de zitting is de strategie besproken met de cliënt en wordt ook de gang van zaken ten tijde van de zitting goed uitgelegd door de strafrechtadvocaat. De strafrechtadvocaat gaat doorgaans ook mee naar de zitting om ten overstaan van de rechter(s) en/of de officier van justitie de verdediging te voeren. Zo ook in deze zaak. De zaak stond tegelijk met de zaak van de medeverdachte gepland, dit betekent dat dergelijke zittingen meer tijd in beslag nemen omdat de rechter zijn aandacht moet verdelen over meerdere verdachten. De officier van justitie bespreekt de twee verdachten tegelijkertijd zijn requisitoir maar formuleert wel voor iedere verdachte een eigen strafreis. Na de eis van de officier van justitie mag de raadsvrouw van de verdachte de verdediging voeren. In deze zaak voerde de strafrechtadvocaat uitvoerig pleidooi en werd de rechter verzocht de verdachte vrij te spreken. De Politierechter was het eens met de strafrechtadvocaat en sprak de verdachte vrij. De medeverdachte werd wel veroordeeld.