Vrijspraak openlijke geweldpleging wegens tegenstrijdige verklaringen slachtoffers

Vrijspraak openlijke geweldpleging wegens tegenstrijdige verklaringen slachtoffers

Op 3 november jongstleden deed de Rechtbank Overijssel uitspraak in een zaak met betrekking tot openlijke geweldpleging

Vrijspraak openlijke geweldpleging wegens tegenstrijdige verklaringen slachtoffers

Aan verdachte wordt tenlastegelegd dat hij openlijk geweld heeft gepleegd tegen drie personen. Het geweld zou bestaan hebben uit trappen/schoppen en slaan/stompen van de slachtoffers. Alle drie de slachtoffers hebben een verklaring afgelegd die niet overeenkomst met die van verdachte en mededaders. De openlijke geweldpleging wordt namelijk ten stelligste ontkend.

De Officier van Justitie is van mening dat de geweldpleging met betrekking tot slachtoffer 1 wettig en overtuigend bewezen kan worden. De officier baseert zich daarbij op de foto van slachtoffer 1 in het dossier en een getuigeverklaring. Volgens de officier is er geen bewijs voor de openlijke geweldpleging tegen slachtoffer 2 en 3.

 

Verweer strafrechtadvocaat 

De strafrechtadvocaat van verdachte bepleit vrijspraak. Volgens de strafrecht advocaat bevinden zich vele tegenstrijdigheden in de afgelegde verklaringen, en hierdoor wordt het onvoldoende duidelijk wat ieders rol is geweest en in hoeverre verdachte daarin een aandeel heeft gehad.

De rechtbank gaat mee met het pleidooi van de verdediging. Volgens de rechtbank staan de belastende verklaringen van de drie slachtoffers recht tegenover de verklaringen van verdachten over het gebeuren en de stelligheid waarmee zij het feit ontkennen. De verklaringen van de slachtoffer verschillen ook onderling sterk van elkaar waardoor deze verklaringen niet geloofwaardig zijn. De rechtbank Overijssel gaat mee met het standpunt van de strafrechtadvocaat van verdachte en spreekt verdachte vrij van het tenlastegelegde.

 

Contact met ervaren strafrecht advocaat openlijke geweldpleging 

In deze zaak komt duidelijk het belang van een ervaren strafrechtadvocaat naar voren. Door de juiste verdediging kon in dit geval vrijspraak worden bereikt. Strafrecht-advocaat.nl is gespecialiseerd in strafrecht, waaronder openlijke geweldpleging en bereikt vaak een lagere straf en mogelijk vrijspraak. Als u een dagvaarding ontvangen heeft, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.