Vrijspraak vanwege onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor diefstal uit een bestelbus

Vrijspraak vanwege onvoldoende wettig en overtuigend bewijs

Rechtbank Breda spreekt verdachte vrij van diefstal uit een bestelbus: onvoldoende wettig en overtuigend bewijs dat hij de diefstal heeft gepleegd.

Sommige zaken blijven gevoelsmatig een leven lang op de plank van het Openbaar Ministerie liggen. Mensen worden op enig moment aangemerkt als verdachte in een strafzaak, ze ontvangen een uitnodiging voor een politieverhoor en leggen netjes een verklaring af. Na afloop van het politieverhoor wordt het onderzoek gesloten en de zaak wordt ingestuurd naar de officier van justitie en dan begint het lange wachten…

 

Vervolgingsbeslissing: seponeren, strafbeschikking, OM-zitting of dagvaarding?

Het lange wachten begint, maar wachten waarop? De officier van justitie dient een vervolgingsbeslissing te nemen. Dit kan een beslissing zijn dat de zaak wordt geseponeerd, de vervolging stopt bijvoorbeeld omdat er onvoldoende bewijs is of ander optreden dan strafrechtelijk optreden prevaleert. De officier van justitie kan ook beslissen om een strafbeschikking uit te vaardigen of om de verdachte uit te nodigen op een OM-zitting om de mogelijkheden voor het opleggen van strafbeschikking te bespreken.

Ook bestaat er de mogelijkheid om tot dagvaarden over te gaan. De officier van justitie kan er voor kiezen om de verdachte te dagvaarden voor de politierechter of voor de meervoudige kamer van de rechtbank. De ernst van de strafbare feiten en de te verwachten strafoplegging spelen hierbij een rol.

 

Cliënt gedagvaard voor de politierechter

In deze zaak had de officier van justitie ruim de tijd genomen voor het nemen van de vervolgingsbeslissing. Bijna twee jaar nadat de vermeende feiten zouden zijn gepleegd werd er besloten dat de verdachte zich diende te verantwoorden ten overstaan van de politierechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

 

Rechtsbijstand ter zitting door de strafrechtadvocaat

De jongeman in kwestie was hevig geschrokken nadat hij een dagvaarding had ontvangen van het Openbaar Ministerie om te verschijnen voor de politierechter. Sommige mensen worden er zelfs een beetje boos van, dat ze na jaren stilte ineens nog een brief van het Openbaar Ministerie ontvangen én dan ook nog eens een dagvaarding voor de politierechter. De schrikt slaat ze om het hart, wat nu?

Wat nu? De strafrechtadvocaat bellen. De strafrechtadvocaat vraagt het procesdossier op zodat de zaak goed voorbereid kan worden met de cliënt en ter zitting een goed voorbereid pleidooi gehouden kan worden. Zo gezegd, zo gedaan en de strafrechtadvocaat is meegaan naar zitting om verweer te voeren namens de verdachte: die meende onschuldig te zijn.

 

Uitspraak politierechter: volgt pleidooi van de strafrechtadvocaat

Ter zitting is door de strafrechtadvocaat uitvoerig verweer gevoerd waarom het niet haar cliënt is die twee jaar na dato veroordeeld zou moeten worden voor het plegen van een diefstal uit een bestelbus. Cliënt heeft direct ten overstaan van de politie al aangegeven er niets meer te maken te hebben en de veroordeling zou dan ook slechts stoelen op een vage herkenning van een jongen met een jas met een bontkraagje… De strafrechtadvocaat heeft tegen de verdenking uitvoerig verweer gevoerd en de politierechter zei in haar uitspraak ook dat zij eigenlijk niets anders kan doen dan het verweer van de strafrechtadvocaat volgen en haar cliënt vrij te spreken.

Opluchting bij de cliënt dat hij na ruim twee jaar eindelijk van de zaak af was en met een vrijspraak, gerechtigheid noemde hij het zelf!