Vrijspraak vernieling computerapparatuur van werkgever door gerechtshof Amsterdam

Vrijspraak vernieling door gerechtshof Amsterdam

Op 3 februari 2017 heeft het gerechtshof Amsterdam vrijgesproken in een zaak over vernieling. 

Vrijspraak vernieling computerapparatuur werkgever door gerechtshof Amsterdam

De verdachte stond in deze zaak terecht voor vernieling. Zij werd ervan verdacht opzettelijk computerapparatuur, dat toebehoorde aan haar werkgever te hebben vernield, beschadigd dan wel onbruikbaar te hebben gemaakt. De verdachte werd er immers van verdacht dat zij met een schaar of een ander scherp voorwerp deze computerapparatuur heeft vernield door in met de schaar in deze computerapparatuur te steken en met de schaar heen en weer te bewegen. In eerste aanleg is verdachte hiertoe door de rechtbank veroordeeld, maar zij heeft tegen dit vonnis van de rechter beroep ingesteld.

Uit de bewijsstukken blijkt dat de werkgever van de verdachte, in de periode dat de verdachte daar werkzaam was, veelvuldig te maken had met beschadigingen aan computerapparatuur. Hierbij valt te denken aan een kapotte router en kapotte stekkers. De werkgever heeft op eigen initiatief een onderzoek ingesteld naar de verdachte. Een ingehuurde deskundige heeft verklaard dat de beschadigen waarmee het bedrijf te kampen had, enkel veroorzaakt kunnen zijn door opzettelijke menselijke handelingen. Als gevolg hierop heeft het bedrijf een camera laten installeren in de ruimte waar de verdachte werkzaam was. Op de camerabeelden is te zien dat de verdachte meerdere malen aan de computerapparatuur zit. Ook is op de beelden waar te nemen dat zij een opengeklapte schaar in haar hand heeft en dat zij met enige kracht de stekkers beweegt. Daarnaast is op de camerabeelden te zien dat het kastje waaraan zij voelt, op het bureau, verschuift door haar handelen.

De verdachte heeft gedurende haar gehele strafzaak over vernieling ontkend de computerapparatuur van haar werkgever te hebben vernield. Zij heeft onder meer verklaard dat het bedrijf over slecht functionerende computerapparatuur beschikte. Hierbij haalt zij aan dat de internetverbinding vaak wegviel, doordat de stekkers geregeld uit de switch vielen. De verdachte geeft eveneens aan dat niet alleen zij, maar ook haar toenmalige collega’s, veelvuldig aan de stekkers hebben gevoeld om te controleren of ze nog wel goed zaten. Zij geeft aan dat hierbij soms een voorwerp, zoals een schaar, werd gebruikt om extra kracht te zetten bij het aandrukken van deze stekkers. De verdachte geeft tot slot aan dat dit te zien is op de desbetreffende camerabeelden en dat er dus geen sprake is van vernieling.

 

Oordeel gerechtshof Amsterdam in deze zaak over vernieling

Het gerechtshof Amsterdam oordeelt als volgt. Uit de dossierstukken blijkt dat de werkgever van de verdachte lange tijd last heeft gehad van vernielde computerapparatuur, zeker in de periode dat de verdachte bij het bedrijf werkzaam was. De werkgever heeft zelf nader onderzoek laten verrichten en de verdenking viel hierbij op de verdachte. Op de camerabeelden die uit dit onderzoek zijn voortgekomen is te zien dat de verdachte gedrag vertoond ten aanzien van de computerapparatuur die het Hof als af en toe schichtig benoemt. Het Hof oordeelt daarnaast dat de verklaring die de verdachte geeft voor haar gedrag niet geheel bevredigend is en dat ze op bepaalde punten niet strookt met de verklaring die zij eerder heeft afgelegd tegenover de politie.

Het Hof is van mening dat het in de periode van het tenlastegelegde inderdaad vernielingen hebben plaatsgevonden aan de computerapparatuur van de werkgever, maar dat blijkt naar het oordeel van het Hof niet uit de camerabeelden. Het Hof oordeelt daarnaast dat er geen ander bewijs aanwezig is dat de verdachte onomstotelijk als de dader van de tenlastegelegde vernielingen aanwijst. Er wordt dan ook niet voldaan aan artikel 338 van het Wetboek van Strafvordering, welk artikel bepaalt dat het bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan slechts door de rechter kan worden aangenomen, indien hij daarvan uit het onderzoek door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging heeft bekomen. Een ervaren strafrechtadvocaat kan voor u, indien u wordt verdacht van vernieling, een pleidooi voeren waarbij bijvoorbeeld dit artikel wordt aangehaald, waardoor (indien mogelijk) vrijspraak wordt bereikt. Al met al oordeelde het Hof in deze zaak dat niet bewezen kon worden dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, waardoor de verdachte werd vrijgesproken voor vernieling.

Een strafrechtadvocaat kan u, indien u verdachte bent in een soortgelijke zaak, bijstaan. De strafrecht advocaat weet, dankzij zijn of haar jarenlange ervaring welke stapper er genomen moeten worden om voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, te bereiken. De strafrechtadvocaat van ons kantoor bereikt regelmatig vrijspraak voor strafzaken over vernieling. Wanneer u het contactformulier invult komt u gratis in contact met een ervaren strafrecht advocaat voor vernieling die u kan bijstaan in uw strafzaak.

Klik hier indien u meer wilt lezen over de uitspraak.