Strafrechtadvocaat – vernieling

Een muur of treinstellen die onder worden gespoten met graffiti, prullenbakken of bankjes die vernield worden of he bekrassen van auto’s het valt allemaal onder vernieling. Niet alleen het vernielen van bankjes of prullenbakken valt onder vernieling, maar ook het beschadigen van een dier valt onder vernieling. Vernieling wordt zwaar gestraft, omdat u gemeenschappelijke eigendommen vernielt.

Vernieling

Vernieling is strafbaar gesteld in artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht en wordt omschreven als ‘Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft’.

Het komt er kortgezegd op neer dat de verdachte opzettelijk en wederrechtelijk een goed heeft vernield of beschadigd. In deze omschrijving staan 2 lastige termen: opzettelijk en wederrechtelijk. Opzettelijk houdt in dat de verdachte de bedoeling had om schade toe te brengen aan goed/dier. Met wederrechtelijk wordt bedoeld dat de verdachte geen toestemming had om het goed/dier te vernielen of te beschadigen.

Wanneer iemand alcohol heeft gedronken of drugs heeft gebruikt dan zijn mensen vaak niet meer bewust bezig met wat ze doen en wat de gevolgen van hun handelen zijn. Het gebruik van alcohol en drugs neemt niet de opzet weg, maar wanneer u het contactformulier invult dan zullen onze advocaten uw situatie bekijken en een verweer opstellen waarin wij pleiten voor een lage straf of zelfs vrijspraak.
 

Dieren

Zoals hierboven al beschreven is niet alleen het beschadigen of vernielen van goederen strafbaar, maar ook wanneer u een dier beschadigt of dood valt dit onder vernieling. In lid 2 van artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht is dit strafbaar gesteld en dat artikel luidt als volgt: “Gelijke straf wordt toegepast op hem die opzettelijk en wederrechtelijk een dier dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, doodt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt”. Als iemand een dier beschadigt of dood kan hij dus onder de term van vernieling vervolgd worden.  
 

Straffen

De straf voor vernieling die vermeld staat in het Wetboek van Strafrecht is een gevangenisstraf van 2 jaar. Deze maximumstraf wordt eigenlijk nooit opgelegd, vaak wordt er een taakstraf of geldboete opgelegd. Deze geldboete hangt af van de schade die is ontstaan. Daarnaast wordt ook vaak als uitgangspunt genomen dat de schade wordt vergoed en daarboven komt nog een geldboete of taakstraf. Uit de richtlijn van het Openbaar Ministerie volgen de volgende straffen:

  • Schade tot 500 euro – geldboete van €250
  • Schade vanaf 500 tot 1000 euro – geldboete van €325
  • Schade vanaf 1000 tot 2500 euro – geldboete van €425
  • Schade vanaf 2500 tot 5000 euro – geldboete van €550
  • Schade vanaf 5000 euro – taakstraf vanaf 50 uur

Deze straffen worden door het OM gezien als een soort basisstraf, maar deze kunnen verhoogd worden. Wanneer er sprake is van een strafverzwarende omstandigheid dan kan de straf verhoogd worden. Enkele strafverzwarende omstandigheden:

  • Recidive= wanneer de verdacht al eerder is veroordeeld voor vernieling, dan kan de straf 1/3 hoger zijn dan iemand die nog niet eerder is veroordeeld voor vernieling.
  • Vernieling op een festival, evenement of voetbal gerelateerd
  • Uitgaansgeweld
  • Alcohol of drugs in het spel
  • Vernieling van een gebouw

Dit zijn best veel situaties waarin de rechter een zwaardere straf kan opleggen. Is een van deze situaties op u van toepassing en heeft u een dagvaarding ontvangen voor vernieling? Vul dan direct het contactformulier in en een van onze advocaten neem gratis contact met u op om uw situatie en de mogelijkheden te bespreken .Wij nodigen u soms ook uit voor een gratis kennismakingsgesprek om de situatie te bespreken.
 

Strafbeschikking voor vernieling

Het kan zijn dat u niet een dagvaarding voor vernieling ontvangt, maar een strafbeschikking van de Officier van Justitie. De Officier van Justitie kan namelijk besluiten om u niet te dagvaarden, maar te kiezen voor buitengerechtelijke afdoening. Wanneer u een strafbeschikking ontvangt dan hoeft in principe niet voor de rechter te verschijnen, tenzij u in verzet gaat. Deze strafbeschikking zal een taakstraf of geldboete inhouden en wanneer u deze voldoet dan heeft u net als bij een rechterlijke veroordeling een strafblad. Met een strafblad kan het moeilijk zijn om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. Wanneer u hier problemen bij ondervindt, dan kunnen wij u ook uitstekend helpen. Wij hebben het al een aantal keren toch een VOG weten te krijgen, ondanks dat er een strafbeschikking aanwezig was.

U heeft 14 dagen de tijd om in verzet te gaan als u het niet eens bent met de strafbeschikking. Wij adviseren om zodra dat u een strafbeschikking heeft ontvangen een ervaren strafrecht deze strafbeschikking te laten beoordelen. Wij weten wat een reële straf is en kunnen u adviseren om wel of niet in verzet te gaan. Wie weet is de straf wel veel te hoog is er ontlastend bewijs. Neem bij een strafbeschikking direct contact op, want u heeft slechts 14 dagen de tijd om in verzet te gaan.
 

Strafrechtadvocaat

Een dagvaarding ontvangen of een strafbeschikking en weet u nu niet meer wat u moet doen of wilt u meer informatie? Dan bent u bij Strafrecht-Advocaat.nl aan het juiste adres. Onze advocaten zijn aangesloten bij de Orde van Advocaten en bij de Nederlandse Vereniging voor Strafrecht Advocaten (NVSA) en zijn specialisten op het gebied van strafrecht.

Ons motto bij Strafrecht-Advocaat.nl luidt: voor iedereen een gratis ervaren strafrechtadvocaat beschikbaar. Bij Strafrecht-Advocaat.nl werken wij dus ook op basis van Pro Deo, ook wel gratis rechtsbijstand genoemd. U komt in aanmerking voor gratis rechtsbijstand als u onvermogend bent. Wanneer u het contactformulier invult en wij voor u aan de slag gaan, dan informeren wij u over de mogelijkheden en onderzoeken of u in aanmerking komt voor een Pro Deo advocaat. Wanneer u niet in aanmerking komt en u niet veel vermogen hebt, dan kunnen wij een vaste prijs afspreken of u een goedkoper uurtarief aanbieden. Twijfel niet, maar neem vrijblijvend contact op. Ook als u slechts enkele vragen hebt of meer informatie wilt staan wij u gratis te woord.