Strafrechtadvocaat in een grootschalige hennepzaak

Strafrechtadvocaat in een grootschalige hennepteeltzaak

Een van de zeven verdachten werd bijgestaan door een strafrechtadvocaat van ons kantoor. 

Enkele jaren geleden werden er aan de lopende band hennepkwekerijen opgerold. Er worden een aantal personen als verdachten aangemerkt omdat ze bijvoorbeeld in de kwekerij worden aangetroffen of omdat de woningen op hun naam staan. Maar in deze zaak is er nog niets bijzonders aan de hand. In deze zaak worden er ook een aantal jonge mensen (afkomstig uit Sierra Leone maar woonachtig in Nederland) aangemerkt als verdachte. Deze jongeren zouden betalingen voor de huur van een woning hebben gedaan of in een enkel geval een keer een rekening van de energiemaatschappij. Wat opmerkelijk is in deze zaak: de grote jongens worden niet gepakt en lijken de dans te ontspringen.

 

Regie-zitting bij de meervoudige kamer van de rechtbank

In maart van het afgelopen jaar is er door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda een regie-zitting ingepland. De meeste verdachten verschijnen met een strafrechtadvocaat op zitting. Enkele verdachten hebben nog geen strafrechtadvocaat en hen wordt vriendelijk doch dringend door de rechtbank verzoek om een strafrechtadvocaat in de arm te nemen. Tijdens deze zitting wordt er door de officier van justitie in meerdere zaken ook een ontnemingsvordering aangekondigd. Een ontnemingsvordering is een vordering van de officier van justitie op de verdachte wanneer er het vermoeden bestaat dat er wederrechtelijk voordeel door de verdachte is genoten. Er zou dus met criminele activiteiten geld verdiend zijn én dat mag niet. Dat geld moet dan (als de rechter dat uiteindelijk beslist) aan de Nederlandse Staat (terug)betaald worden. Tijdens deze zitting komen ook meerdere verzoeken vanuit de verdediging aan bod om getuigen te horen bij de rechter-commissaris.

 

Getuigenverhoor bij de rechter-commissaris in het bijzijn van een strafrechtadvocaat

Als er getuigen worden gehoord op het kabinet van de rechter-commissaris, dan is het niet de bedoeling dat de verdachte zelf hierbij aanwezig is. In plaats van dat de verdachte zelf de vragen stelt, worden deze vragen gesteld door de strafrechtadvocaat die namens de verdediging aanwezig is bij deze verhoren. In deze grootschalige hennepzaak werden een aantal verdachten opgeroepen als getuige en dienden zij een verklaring af te leggen ten overstaan van de rechter-commissaris in het bijzijn van de strafrechtadvocaten. Tijdens een dergelijk verhoor kunnen er vragen gesteld worden door de rechter-commissaris zelf, maar ook door de officier van justitie én door de strafrechtadvocaat. Na afloop van deze verhoren sluit de rechter-commissaris het vooronderzoek en wordt de zaak weer doorverwezen naar de rechtbank zodat deze inhoudelijk op zitting behandeld kan worden.

Inhoudelijke zitting bij de meervoudige kamer van de rechtbank

Begin oktober waren er drie zittingsdagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak bij de meervoudige kamer van de rechtbank. Alle verdachten waren inmiddels voorzien van een strafrechtadvocaat. De jongste verdachte werd bijgestaan door een strafrechtadvocaat van ons kantoor. Ten tijde van de verdenking van de strafbare feiten was onze cliënt net achttien geworden en dus ook zijn zaak bij de meervoudige kamer behandeld worden in plaats van bij de jeugdrechter. Er stonden zeven verdachten terecht voor betrokkenheid bij meerdere aangetroffen hennepkwekerijen. Maar zoals gezegd, de grote jongens lijken de dans te ontspringen.

 

Pleidooi van de strafrechtadvocaat ter zitting

In deze zaak is door de strafrechtadvocaat ter zitting een algehele vrijspraak verzocht. Cliënt werd ervan verdacht dat hij een stuk of zes betalingen zou hebben verricht voor huur van verschillende panden en eenmaal een rekening van een energiemaatschappij. Cliënt was op 14-jarige leeftijd naar Nederland gekomen alwaar hij werd verenigd met zijn moeder die hij reeds 12 jaar niet had gezien. Hij ging met zijn moeder mee naar de kerk waar veel mensen uit Sierra Leone elkaar ontmoetten. En juist in deze kerk werd hij gevraagd door de man van een vriendin van zijn moeder om een keer een betaling te verrichten. Waarvoor hij deze betaling verrichte heeft hij nimmer gevraagd, dat hoort niet in zijn cultuur thuis. De persoon waarvoor hij deze betalingen heeft verricht heeft ook aangegeven dat hij zich van geen kwaad bewust was en ook niet wist dat er betaald werd voor woningen die aan de hennepteelt gerelateerd werden. In de zaak van onze cliënt was geen ontnemingsvordering aan de orde.

 

Uitspraak volgt pas op 24 november 2022

Omdat er meerdere zittingsdagen waren gepland voor deze zaak en de zaak een enorme omvang heeft waarbij ook meerdere verdachten terecht stonden, heeft de rechtbank besloten om op 24 november 2022 uitspraak te doen in deze zaak. Normaal volgt een uitspraak binnen twee weken na het sluiten van het onderzoek. Soms is dit gezien de omvang van de zaak gewoonweg niet mogelijk en wordt het dossier op een later moment pas gesloten waardoor de rechtbank meer tijd heeft om over de zaak na te denken. Zoals gezegd, op 24 november 2022 volgt de uitspraak in deze zaak en daarna hebben de verdachte en de officier van justitie twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak als de uitkomst voor hen niet wenselijk is. Wordt vervolgd…