Vrijspraak vernieling honden

Vrijspraak vernieling honden

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 27 maart 2018 uitspraak gedaan in een zaak over vernieling.

Vrijspraak vernieling honden

De verdachte in deze zaak stond terecht voor vernieling. Hij werd er onder andere van verdacht een hond, een Mechelse herder, te hebben gedood, vernield. Ook werd hij verdacht van vernieling van een andere hond.

 

Feiten en omstandigheden

Het eerste slachtoffer treft zijn hond dood aan op zijn bedrijventerrein. Er was bloed uit de bek van de hond te zien. De avond daarvoor leefde de hond nog. De hond is op advies van de politie dezelfde dag nog begraven, naar de doodsoorzaak is geen onderzoek gedaan. Het tweede slachtoffer ontdekte in de ochtend dat zijn hond letsel had. Bij een röntgenonderzoek werd een luchtbukskogeltje in de buik van de hond gezien.

 

Oordeel gerechtshof Amsterdam

De verdachte heeft steeds ontkend dat hij de desbetreffende nacht op de honden heeft geschoten. De politie heeft camerabeelden van het bedrijventerrein van de desbetreffende nacht bekeken, net als het gerechtshof. De beelden zijn onduidelijk. Ze zijn ’s nachts gemaakt, op enige afstand van de gefilmde persoon en er zijn geen gelaatstrekken zichtbaar. Op deze beelden is enkel te zien dat een persoon meerdere keren tussen de hekken heen en weer loopt, meerdere keren bij de hekken stilstaat en zich over een hond buigt. Op de camerabeelden is te zien dat de persoon een langwerpig voorwerp bij zich heeft. Een rechtstreeks verband tussen de vernielingen kan niet uit de beschrijving van de beelden worden afgeleid.

Een slachtoffer heeft verklaard dat hij op de camerabeelden zag dat een persoon, door hem herkend als de verdachte, een geweer heeft gericht op zijn hond waarna de hond plat neerviel. Het andere slachtoffer heeft verklaard te hebben gezien dat een man met een geweer op zijn hond schoot. Deze waarnemingen zijn echter niet door de politie en niet door het gerechtshof gedaan.

Vervolgens zijn in de bedrijfsruimte van de verdachte 3 luchtdrukwapens en kogels aangetroffen. Hieruit kan echter eveneens niet de betrokkenheid van de verdachte bij de vernielingen worden afgeleid, omdat geen onderzoek is verricht naar een eventuele link tussen het in de hond aantroffen kogeltje en de bij de verdachte aangetroffen wapens en munitie.

Daarnaast heeft de verdachte bij de politie verklaard dat hij op de beelden te zien is. Dit moet volgens het gerechtshof echter sterk worden gerelativeerd, omdat niet blijkt dat hij de genoemde camerabeelden toen al had gezien. Verder heeft de politie hem bevraagd over een andere nacht dan die waarin de vernielingen zijn gepleegd. Ook heeft de verdachte ter terechtzitting bij het hof weersproken dat hij op de camerabeelden te zien is. Het gerechtshof acht de verklaringen van de slachtoffers, dat zij de verdachte op de beelden hebben herkend en hem op de honden hebben zien schieten, niet betrouwbaar, omdat de beelden niet duidelijk zijn. Ook hebben de slachtoffers niet eensluidend verklaard en de door hen beschreven waarnemingen stroken niet met hetgeen de politie en het hof op de camerabeelden hebben waargenomen. Overig belastend bewijs tegen de verdachte ontbreekt. Hierdoor spreekt het gerechtshof de verdachte vrij van de tenlastegelegde vernielingen.

 

Strafrechtadvocaat vernieling

Zelf verdacht van vernieling? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen en zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak net als in deze zaak, bereiken. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor vernieling direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vast bedrag en op basis van pro deo!