Vrijspraak winkeldiefstal chocoladebroodjes en pot Nutella

Vrijspraak winkeldiefstal chocoladebroodjes en pot Nutella

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 2 november 2018 uitspraak gedaan in een zaak over winkeldiefstal.

 

 

Vrijspraak winkeldiefstal chocoladebroodjes en pot Nutella

De verdachte in deze zaak stond terecht voor winkeldiefstal. De verdachte werd er immers van verdacht dat hij twee chocoladebroodjes en een pot Nutella heeft weggenomen, toebehorende aan een bedrijf, in elk geval een toebehoren van een ander dan de verdachte.

 

Standpunt strafrechtadvocaat

De strafrecht advocaat van de verdachte heeft vrijspraak bepleit ten aanzien van de tenlastegelegde winkeldiefstal. De advocaat heeft immers aangegeven dat de verdachte de broodjes en de Nutella in de minuut dat de verdachte niet op beeld te zien heeft teruggelegd. Hierdoor kan volgens de strafrechtadvocaat niet worden bewezen dat de verdachte de goederen heeft weggenomen.

 

Oordeel gerechtshof Amsterdam

Het gerechtshof Amsterdam oordeelde als volgt. Uit bewijsmiddelen volgt dat de verdachte broodjes en een pot Nutella heeft gepakt en in een winkelmand heeft gedaan. Op de camerabeelden is de verdachte te zien die vervolgens op twee verschillende momenten een goed uit zijn winkelmand in zijn tas stopt. Vervolgens is de verdachte naar de kassa gelopen en heeft andere goederen dan de broodjes en de Nutella betaald met de bankpas.

De verdachte heeft tijdens het politieverhoor eerst verklaard dat hij de broodjes en de Nutella in zijn winkelmand heeft gelegd, dat hij de goederen misschien daarna in zijn tas heeft gedaan, omdat er geen plek meer was in zijn winkelmand. Ook heeft de verdachte verklaard dat hij deze goederen niet heeft afgerekend. Vervolgens heeft de verdachte bij de politie verklaard dat hij de broodjes en de Nutella wel op de kassaband heeft gelegd, maar niet heeft betaald. Vervolgens heeft de verdachte tijdens een politieverhoor verklaard dat hij zich bedacht had, omdat hij constateerde dat hij onvoldoende contant geld in zijn portemonnee had, waarna hij de broodjes en de Nutella buiten het zicht van de camera om in het schap heeft teruggelegd.

Het gerechtshof acht de verklaringen van de verdachte niet aannemelijk, omdat hij steeds wisselende verklaringen heeft afgelegd. De laatste verklaring van de verdachte, dat hij de broodjes en de Nutella buiten het zich van de camera’s heeft teruggelegd, omdat hij onvoldoende contant geld bij zich had, is niet aannemelijk. Dit aangezien de verdachte slechts op korte tijd buiten het beeld van de camera was, de gestelde handelingen niet overeenkomen met de camerabeelden en hij andere goederen heeft betaald met zijn pinpas en niet met het contante geld. Het gerechtshof acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan winkeldiefstal.

 

Strafoplegging

De strafrechtadvocaat van de verdachte heeft bepleit dat de verdachte schuldig moet worden verklaard, zonder oplegging van straf of maatregel. Het gerechtshof heeft kennis genomen van het strafblad van de verdachte, waaruit blijkt dat hij eerder voor vermogensdelicten is veroordeeld, wat in zijn nadeel weegt. Het hof oordeelt dat de verdachte na de pleegdatum van het tenlastegelegde voor diefstal en winkeldiefstal is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee maanden. Vervolgens is hem wederom onder andere voor diefstal een gevangenisstraf voor de duur van twee maanden opgelegd. Het Hof ziet dan ook aanleiding om in dit specifieke geval geen straf of maatregel op te leggen, hetgeen in lijn is met het pleidooi van de strafrechtadvocaat. Wel gelast het hof tenuitvoerlegging van een gedeelte van een straf die eerder aan de verdachte is opgelegd, namelijk een gevangenisstraf voor de duur van drie weken.

 

Strafrechtadvocaat winkeldiefstal

Zelf verdacht van winkeldiefstal? Een ervaren strafrecht advocaat kan u bijstaan! De strafrechtadvocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Hierdoor zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, worden bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor winkeldiefstal direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vast bedrag en op basis van pro deo.