Vrijspraak winkeldiefstal uit kringloopwinkel

Vrijspraak winkeldiefstal uit kringloopwinkel

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 20 juni 2018 uitspraak gedaan in een zaak over winkeldiefstal.

Vrijspraak winkeldiefstal uit kringloopwinkel

Feiten en omstandigheden

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan winkeldiefstal. Hij werd er immers van verdacht met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een kringloopwinkel twee broeken, een vest en een jas, in elk geval één of meer kledingstukken, toebehorende aan de kringloopwinkel, te hebben weggenomen.

 

Vordering Openbaar Ministerie

De advocaat-generaal heeft in deze zaak gevorderd dat de verdachte zal worden vrijgesproken van de tenlastegelegde winkeldiefstal.

 

Standpunt strafrechtadvocaat

Ook de strafrecht advocaat van de verdachte heeft bepleit dat de verdachte moet worden vrijgesproken van de tenlastegelegde winkeldiefstal uit de kringloopwinkel.

 

Oordeel gerechtshof Amsterdam

Het gerechtshof Amsterdam is van mening dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de winkeldiefstal van de kledingstukken uit de kringloopwinkel. Het gerechtshof is het dan ook met het standpunt van de advocaat-generaal en de strafrechtadvocaat van de verdachte eens dat de verdachte moet worden vrijgesproken van de winkeldiefstal. Hiertoe wordt allereerst aangevoerd dat de verdachte heeft ontkend de broek te hebben gestolen. Daarnaast is er geen wegnemingshandeling waargenomen, terwijl er niet uitdrukkelijk is geverbaliseerd dat de broek die de verdachte droeg, daadwerkelijk afkomstig is uit de kringloopwinkel.

Het gerechtshof Amsterdam verklaart niet bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij. Dit is in overeenstemming met het standpunt van de advocaat-generaal en de strafrechtadvocaat.

 

Strafrechtadvocaat winkeldiefstal

Deze zaak is een goed voorbeeld van het feit dat niet zelden vrijspraak wordt bereikt voor winkeldiefstal. Zelf verdacht van winkeldiefstal? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om tot een goed en sterk verweer te kunnen komen. Hierdoor zal voor u als verdachte van winkeldiefstal een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, worden bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor winkeldiefstal direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vast tarief en op basis van pro deo!