Winkeldiefstallen pak wafels en tubes tandpasta leidt niet tot ISD-maatregel

Winkeldiefstallen pak wafels en tubes tandpasta leidt niet tot ISD-maatregel

De rechtbank Amsterdam heeft op 13 februari 2019 uitspraak gedaan in een zaak over winkeldiefstal.

Winkeldiefstallen pak wafels en tubes tandpasta leidt niet tot ISD-maatregel

De verdachte in deze zaak stond terecht voor winkeldiefstal. Hij werd er immers van verdacht een pak wafels en tubes tandpasta, goederen die toebehoorde aan de Albert Heijn, te hebben gestolen.

 

 Oordeel rechtbank Amsterdam

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezenverklaard dat de verdachte de winkeldiefstallen heeft begaan.

 

Strafoplegging winkeldiefstal

De Officier van Justitie heeft gevorderd dat aan de verdachte een maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD-maatregel) wordt opgelegd. De rechtbank oordeelde als volgt. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan twee winkeldiefstallen bij de Albert Heijn, waar hij tandpasta en een pak wafels heeft gestolen. Uit het justitiële documentatieregister blijkt dat de verdachte veelvuldig is veroordeeld voor vermogensdelicten.

De rechtbank oordeelt dat de ISD-maatregel een ultimum remedium is, oftewel het wordt pas opgelegd als allerlaatste middel, als er echt niets anders meer mogelijk is. Op dit moment is dat nog niet aan de orde. De verdachte is eerder veroordeeld voor vermogensdelicten, maar deze veroordelingen dienen nog niet te leiden tot oplegging van een dergelijke ingrijpende maatregel. De rechtbank is van mening dat de verdachte een laatste kans verdient om zijn leven op orde te brengen. De rechtbank is tot die redenering gekomen, omdat de verdachte heeft verklaard dat hij direct na zijn vrijlating aan de slag kan in de bouw, hetgeen door de strafrechtadvocaat is bevestigd. Daarnaast is hij in detentie met behulp van methadon van zijn heroïneverslaving afgekickt, wat wordt onderbouwd door een medische verklaring. Hierdoor is de rechtbank van mening dat een ISD-maatregel niet op zijn plaats is. De verdachte is dan ook veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 180 dagen, waarvan 65 voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast zijn er algemene en bijzondere voorwaarden opgelegd.

 

Strafrechtadvocaat winkeldiefstal

Deze zaak laat goed zien dat er zware straffen staan op winkeldiefstal, ook al gaat het om relatief ‘goedkope’ producten. Zelf verdacht van winkeldiefstal? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren, waardoor voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, wordt bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor winkeldiefstal direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vast bedrag en op basis van pro deo.