Zitting bij de politierechter over hennepteelt

Zitting bij de politierechter over hennepteelt

Rechtsbijstand door een strafrechtadvocaat in hennepzaken.

Op een zonnige ochtend verzamelde zich een diverse groep mensen in de rechtszaal voor een belangrijke zitting bij de politierechter. De rechter behandelde deze dag alleen maar zaken die betrekken hadden op hennepteelt, een illegale praktijk die steeds zwaarder afgestraft wordt door de rechtbank.

 

De aanpak van hennepteelt

De afgelopen jaren is de aanpak van hennepteelt in Nederland een punt van discussie geweest. De vraag die meerdere malen aan de orde is geweest, is die van de legalisatie van hennepteelt. Op dit moment is het kweken van cannabis namelijk nog steeds een strafbaar feit en is dit ook als zodanig in de wet vastgelegd. Het hebben van meerdere hennenplanten (in ieder geval meer dan 5) is door de Nederlandse wetgever strafbaar gesteld én er wordt ook op toegezien dat de wet wordt nageleefd. Mensen die zijn aangehouden door de politie voor het hebben van een kwekerij in de woning, worden als verdachte aangemerkt én gehoord. Na afloop van het onderzoek van de politie wordt de zaak ingestuurd naar het Openbaar Ministerie

 

Verdachte in een strafzaak: bel een strafrechtadvocaat

Als u als verdachte bent aangemerkt in een strafzaak voor bijvoorbeeld hennepteelt, neem dan direct contact op met een strafrechtadvocaat. De politie en het Openbaar Ministerie treden namelijk steeds actiever op tegen illegale henneptelers om de georganiseerde misdaad te bestrijden die vaak achter deze praktijken schuil gaat.

Onze cliënt werd er van verdacht dat hij op zolder een kweektent had geplaats waarin ruimte was voor ongeveer 50 plantjes. De politie heeft de kwekerij ontdekt na een zeer gedetailleerde MMA-melding (Meld Misdaad Anoniem). Vervolgens heeft de politie nader onderzoek gedaan én een huiszoekingsbevel gekregen van de rechter-commissaris. Bingo! Een zolder vol planten én een aanhouding op heterdaad.

 

De strafrechtadvocaat in de zittingszaal

In dergelijke zaken dient altijd goed gekeken te worden of alle door de politie genomen standen wel volgens de wet zijn gegaan: was er een verdenking van een strafbaar feit, is er sprake van een rechtmatige binnentreden etc. Indien dit niet het geval is dan zal de strafrechtadvocaat op zitting op deze punten verweer voeren en daar een conclusie aan verbinden. In deze zaak was alles volgens de regels verlopen en had onze cliënt een bekennende verklaring afgelegd. Er was sprake van één kweek, geen diefstal van stroom én cliënt was een ‘first offender’.

 

De uitspraak: stand van de strafrechtadvocaat gevolgd

In deze zaak was er sprake van voldoende wettig en overtuigend bewijs, een strafbaar feit én een strafbare dader. De strafrechtadvocaat heeft de politierechter verzocht een werkstraf op te leggen conform de LOVS-oriëntatiepunten, máár dan wel met een gedeeltelijk voorwaardelijke straf vanwege de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. De politierechter heeft het standpunt van de strafrechtadvocaat gevolgd en een gedeeltelijk voorwaardelijke straf opgelegd. De ontnemingsvordering (het geld wat met het strafbare feit verdiend zou zijn, het zogenoemde wederrechtelijk verkregen voordeel) is op verzoek van de strafrechtadvocaat afgewezen. Zowel de officier van justitie als de verdediging (uit monde van de strafrechtadvocaat) hebben afstand gedaan van het recht om in hoger beroep te gaan.