Veroordeling openlijke geweldpleging door gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Op 7 maart 2017 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een zaak over openlijke geweldpleging tegen de politie.

Zware straf voor gooien vuurwerk- en verfbommen door gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat hij in vereniging openlijk geweld heeft gepleegd. Dit geweld bestond uit het bekladden van de gevel, het vernielen van ramen en het gooien van verfbommen tegen het stadshuis. Daarnaast bestond het geweld uit het gooien van verfbommen tegen de voor- en achterzijde van een snackbar, evenals het bekladden en besmeuren van het pand met verf. Ook zijn twee winkels bekogeld met verfbommen. Voorts zijn er verfbommen naar politievoertuigen gegooid en zijn er verfbommen gegooid in de richting van politiemensen, waardoor er verf in het oog van een politieagent is gekomen. Verder zijn er verfbommen en is er vuurwerk gegooid naar verbalisanten, welk vuurwerk is gegooid en afgestoken in de richting van verbalisanten.

Volgens jurisprudentie van de Hoge Raad is er sprake van in vereniging plegen van geweld indien de verdachte een voldoende significante of wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het geweld, welke bijdrage zelf niet van gewelddadige aard hoeft te zijn. De enkele omstandigheid dat iemand aanwezig is in een groep die openlijk geweld pleegt, is dus niet voldoende om te spreken van openlijke geweldpleging.

 

Oordeel gerechtshof in zaak over openlijke geweldpleging

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt als volgt. Op grond van de bewijsstukken staat vast dat vanaf een dak vuurwerk- en verfbommen zijn gegooid, waarbij een zodanige kracht is aangewend dat goederen en personen in gevaar zijn gebracht. Hierdoor is er sprake van openlijke geweldpleging. Vervolgens is het de vraag of de verdachte als pleger van het delict is aan te merken. De verdachte is aangetroffen in het pand van waaruit de bommen werden gegooid. Gelet op de wijze waarop het pand was geprepareerd, de aangetroffen verfbommen en de materialen om deze bommen te maken in het pand, het aangetroffen vuurwerk, de aangetroffen verpakkingen en bivakmutsen, de aangetroffen installaties om de politie toegang tot het pand te bemoeilijken, is naar het oordeel van het Hof duidelijk dat de actie goed is voorbereid. Het Hof merkt eveneens op dat het moment waarop de actie startte onmiskenbaar was gepland, gezien het feit dat de politie werd geactiveerd door het in brand steken van autobanden voor het pand door personen die uit dat pand kwamen.

Gelet op deze feiten is het Hof van mening dat alle in het pand aanwezigen willens en wetens bereid waren om de confrontatie met de politie aan te gaan. Door de aanwezige vuurwerk- en verfbommen wisten zij dat bij deze confrontatie geweld zou worden toegepast, verdachte was één van hen. Het Hof voegt hier aan toe dat de verdachte kleding droeg met verfspatten op het moment van aanhouding. Ook heeft verdachte nooit een verklaring willen afleggen om zijn onschuld te bewijzen.

Al met al is het Hof van mening dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan. Het Hof houdt bij de strafoplegging rekening met het feit dat de gebeurtenissen op vrijdagavond in de binnenstad van Utrecht begonnen en hebben voortgeduurd tot zaterdag. De verdachten hebben met hun van tevoren aangekondigde actie e politie geprovoceerd en de verdachten zijn doelbewust de confrontatie met hen aangegaan. De verdachten hebben door hun daden veel schade aangericht, maar zij hebben ook maatschappelijke onrust veroorzaakt. Hierdoor is het Hof van mening dat een zware straf dient te worden opgelegd.  Het Hof legt de verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van één maand en een werkstraf voor de duur van 120 uren. Daarnaast moet de verdachte een schadevergoeding betalen van € 22.029,00.

In deze zaak is een zware straf opgelegd voor het plegen van openlijk geweld in vereniging. Een strafrechtadvocaat kan voor u, indien u verdachte bent in een soortgelijke zaak, een zo laag mogelijke straf bereiken. Een raadsman van ons kantoor bereikt ook regelmatig een vrijspraak. Wij werken tevens pro-deo. 

Indien u hier klikt kunt u meer over de zaak lezen.