Een OM-hoorgesprek bij het Openbaar Ministerie

Een OM-hoorgesprek bij het Openbaar Ministerie

Een ‘gesprek’ om de gang naar de Politierechter te voorkomen...

Stel je wordt aangehouden door de politie omdat verdacht wordt van een strafbaar feit. De politie kan iemand in principe enkel aanhouden als er een redelijk vermoeden van schuld is dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. De politie stuurt de verdachte en brief waarin deze wordt uitgenodigd voor het politieverhoor bij de politie. Tijdens dit verhoor kan een verdachte zich laten bijstaan door een strafrechtadvocaat. Wij als strafrechtadvocaat raden u altijd aan om zich te laten bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat tijdens dit verhoor. Na afloop van het verhoor wordt het dossier ingestuurd naar het  Openbaar Ministerie. De officier van justitie zal de zaak beoordelen en een vervolgingsbeslissing nemen.

OM-hoorgesprek, dagvaarding voor de Politierechter of de Meervoudige Kamer

De officier van justitie heeft verschillende smaken om uit te kiezen als hij/zij een vervolgingsbeslissing dient te nemen. Één van de beslissingen kan zijn om de zaak te seponeren, dus om niet tot vervolging over te gaan. Er is overduidelijk onvoldoende wettig en overtuigend bewijs dat de aangewezen verdachte het strafbare feit zou hebben begaan óf de verkeerde persoon is als verdachte aangemerkt. Maar als de officier van justitie beslist dat er wél vervolgd gaat worden, dan heeft hij/zij een aantal mogelijkheden waaruit gekozen kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan een dagvaarding bij de Politierechter of de Meervoudige Kamer van de rechtbank. Een andere optie is een uitnodiging voor het zogenoemde OM-hoorgesprek bij de officier van justitie.

Wat is een OM-hoorgesprek?

Een OM-hoorgesprek is een informeel gesprek bij het Openbaar Ministerie. De verdachte gaat daar – doorgaans samen met zijn of haar strafrechtadvocaat – in gesprek met de officier van justitie. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of de gang naar de rechter voorkomen kan worden. Wat veel mensen niet weten, is dat tijdens dit gesprek de zaak alsnog geseponeerd kan worden. Dit kan een onvoorwaardelijk sepot zijn, maar ook een voorwaardelijk sepot. Het voorgaande is afhankelijk van de feiten en omstandigheden en de aard van de zaak maar kan ook gelegen zijn in de persoon van de verdachte. Tijdens een dergelijk gesprek wordt altijd gekeken naar wat een passende afdoening is in de betreffende zaak. Maar waar men op bedacht moet zijn: het Openbaar Ministerie kijkt vanuit een ander perspectief naar de zaak dan dat de verdachte en zijn/haar strafrechtadvocaat doen. Als er consensus wordt bereikt tijdens dit gesprek dan kan er een strafbeschikking worden uitgevaardigd of kan de zaak alsnog (on)voorwaardelijk worden geseponeerd.

Niet eens met de strafbeschikking?

Als er na afloop van het OM-hoorgesprek een strafbeschikking is uitgevaardigd dan heeft de verdachte altijd nog twee weken om verzet in te stellen. De strafrechtadvocaat kan namens de verdachte verzet instellen tegen de strafbeschikking. Het voorgaande brengt met zich mee dat de zaak wordt voorgelegd aan een onafhankelijke rechter die zich nogmaals over de zaak buigt. De tijd tussen het instellen van verzet en de behandeling door de rechter kan soms best een lange tijd in beslag nemen. Wat ook van belang is om te weten, is dat als u de dagvaarding heeft ontvangen én toch nog graag akkoord wenst te gaan met de inhoud van de reeds eerder opgelegde strafbeschikking, dat u het verzet dan altijd nog kan intrekken. Als u al in de zittingszaal zit bij de rechter, dan is dit helaas niet meer mogelijk en zal de rechter een uitspraak doen in uw zaak.

Contact met een strafrechtadvocaat

Heeft u een uitnodiging ontvangen voor een politieverhoor, een oproep voor een OM-hoorgesprek of een dagvaarding bij de Politierechter of voor de Meervoudige Kamer… Neem dan direct contact op met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat van ons kantoor om de mogelijkheden voor rechtsbijstand te bespreken.