Getuigenverhoren in een grootschalige corruptiezaak

Getuigenverhoren in een grootschalige corruptiezaak

Getuigenverhoren bij de rechter-commissaris op verzoek van de strafrechtadvocaat.

In Rotterdam is momenteel een grote strafzaak gaande waarin meerdere verdachte zijn aangehouden in verband met corruptie. De zaak is aangevangen met een melding bij de Belastingdienst in 2017 waardoor er vragen waren ontstaan omtrent de integriteit van een van de ambtenaren van de gemeente. Het onderzoek is aangevangen en op enig moment zijn er meerdere mensen aangewezen als verdachte in de zaak.

 

Verhoren bij de Rijksrecherche in het bijzijn van de strafrechtadvocaat

Een van de aangemerkte verdachten is een ambtenaar van de gemeente en wordt bijgestaan door een strafrechtadvocaat van ons kantoor. Nadat deze persoon als verdachte werd aangemerkt heeft hij meteen contact opgenomen met deze strafrechtadvocaat. Het strafrechtelijk onderzoek werd uitgevoerd door de Rijksrecherche en de verhoren vonden ook plaats in het gebouw van de Rijksrecherche in Den Haag. Tijdens deze verhoren werd de verdachte bijgestaan door de strafrechtadvocaat van ons kantoor.

Meerdere verhoordagen hebben plaatsgevonden bij de Rijksrecherche en de strafrechtadvocaat is bij al deze verhoren aanwezig geweest om de rechtsbijstand ten tijde van het verhoor aan hem te kunnen verlenen.

 

Strafdossier wordt verstrekt aan de strafrechtadvocaat

Na afloop van de verhoren bij de Rijksrecherche heeft deze het dossier gesloten en ingezonden aan het Openbaar Ministerie te Rotterdam. De officier van justitie (deze zaak telt er zelfs twee) dienden aan de hand van het ingezonden dossier een vervolgingsbeslissing te nemen: seponeren of vervolgen. Zij hebben voor het laatste gekozen en dat betekent dat er een vervolging in gang is gezet en er sprake is van een strafzaak welke (in dit geval) is voorgelegd aan de meervoudige kamer van de Rechtbank Rotterdam.

Per verdachte is een dossier opgesteld en deze zijn verstrekt aan de strafrechtadvocaat met het verzoek eventuele onderzoekswensen te formuleren en deze kenbaar te maken aan de rechter-commissaris.  

 

Regiezitting op verzoek van de rechter-commissaris voor de strafrechtadvocaat

Omdat dit een dossier betreft met een groot aantal verdachten, heeft de rechtbank besloten de zaken gezamenlijk te gaan behandelen bij de rechtbank. Dit betekent dat er meerdere verdachten te gelijk terecht staan bij de rechtbank. Aan deze strafrechtadvocaten is het verzoek gedaan om eventuele onderzoekswensen op te geven. De rechter-commissaris heeft naar aanleiding van de ontvangen onderzoekswensen een regiezitting bepaald waar zij alle strafrechtadvocaten voor heeft uitgenodigd. Tijdens deze zitting zijn per verdachte / strafrechtadvocaat de onderzoekswensen besproken.

 

Getuigenverhoren bij de rechter-commissaris in bijzijn van de strafrechtadvocaat

De rechter-commissaris heeft in deze zaak besloten dat een groot aantal getuigen gehoord dient te worden alvorens de zaak inhoudelijk behandeld kan worden bij de rechtbank. De getuigen worden in de maanden september, oktober, november en december gehoord en daarna wordt het dossier ingestuurd naar de rechtbank. Na afloop van de getuigenverhoren zal de strafzaak gepland worden op een zitting waar de inhoudelijke behandeling zal plaatsvinden. In dergelijke gebeurt het met enige regelmaat dat er meerdere zittingsdagen worden uitgetrokken omdat de zaak simpelweg te omvangrijk is en alle feiten en omstandigheden, alsook het requisitoir als het pleidooi van de strafrechtadvocaat ook veel tijd in beslag nemen. Maar eerst dienen de getuigen te worden gehoord en zijn we op kantoor druk bezig met de voorbereiding van deze getuigenverhoren. First things first!