Strafrechtadvocaat schetst een alternatief scenario

Ondanks pleidooi van de strafrechtadvocaat een gevangenisstraf

Rechtbank legt een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden op.

In november 2021 stond een cliënt van een strafrechtadvocaat van ons kantoor terecht bij de meervoudige kamer van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. De persoon in kwestie verdacht van verduistering en witwassen van een aanzienlijk bedrag. Bij de politie heeft de verdachte zich niet laten bijstaan door een strafrechtadvocaat en heeft hij zich grotendeels op zijn zwijgrecht beroepen.

 

Behandeling ter zitting in bijzijn strafrechtadvocaat

De zaak werd gepland op een inhoudelijke zitting bij de meervoudige kamer van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. De eerste zittingsdag was in juni 2021. Bij het voordragen van de zaak heeft de officier van justitie verteld waar de verdachte van werd verdacht. Na het voordragen van de zaak is de voorzitter van de meervoudige kamer het dossier gaan bespreken met de verdachte op zitting.

 

Een beroep op het verschoningsrecht

Tijdens deze bespreking heeft de verdachte een verklaring afgelegd dat kan worden aangemerkt als een alternatief scenario. De verdachte beriep zich dit keer niet op zijn zwijgrecht maar op zijn verschoningsrecht.

Het verschoningsrecht is een uitzondering op de algemene plicht om een getuigenverklaring af te leggen als iemand daartoe is opgeroepen door een rechter. Mensen die een beroep doen op hun verschoningsrecht, hoeven niet te verklaren en mogen dus zwijgen. Niet iedereen komt een beroep op het verschoningsrecht toe. Maar de volgende personen wel: personen die familie zijn van één van de procespartijen, personen die door te verklaren strafbare feiten moeten bekennen waarvoor zij of iemand uit hun familie kan worden vervolgd en personen met een beroepsgeheim.

 

Zaak aangehouden voor nader onderzoek

Naar aanleiding van het door de verdediging op zitting geschetste alternatieve scenario is de zaak aangehouden voor nader onderzoek. In november 2021 is inhoudelijke behandeling van de strafzaak hervat.

Wordt vervolgd...