Van slachtoffer naar dader: het fenomeen WhatsApp-fraude

Van slachtoffer naar dader: het fenomeen WhatsApp-fraude

Slachtoffer van WhatsApp-fraude en toch aangemerkt worden als verdachte van een strafbaar feit.

Fraude is een vrij ruim begrip en mensen denken over het algemeen vaak: ‘Dat overkomt mij echt niet!’ maar laten we voorop stellen, dit kan iedereen overkomen. Maar waar moeten wou nou aan denken bij deze specifieke variant van fraude?

 

Wat is dat nou? WhatsApp-fraude

Bij WhatsApp-fraude vraagt over het algemeen een familielid of een goede bekende van u of u per WhatsApp op korte termijn een flink bedrag over kan maken. De berichten komen zeer betrouwbaar over, een voorbeeld ter illustratie:

“Hey! Ik heb tijdelijk een ander nummer, Iphone is kapot. Zou je me kunnen helpen? Ik heb een openstaande rekening die vandaag echt betaald moet worden, alleen is er een storing bij mijn bank. Kan jij het even voor me voorschieten?”

Bij de nieuwste vormen worden zelfs Whats-Apps-accounts gekaapt en kan er een stemgeluid worden afgespeeld. Kortom een zeer realistische vorm van fraude waar u en ik ook slachtoffer van kunnen worden. U ziet in sommige gevallen zelfs een fotootje van uw broer, dochter of goede vriend waardoor alle twijfels eigenlijk direct worden weggenomen en u ‘meewerkt’ en daarmee onbewust meewerkt aan het plegen van een strafbaar feit.

 

Van slachtoffer ineens aangemerkt worden als verdachte

Na enige tijd blijkt dat u slachtoffer bent geworden van WhatsApp-fraude, u baalt enorm. Als klap op de vuurpijl ontvangt u bericht van de politie dat u bent aangemerkt als verdachte in een strafzaak met als onderwerp: ‘horizontale fraude’. U schrikt enorm en weet niet wat er van u verwacht wordt, u bent immers slachtoffer en geen dader… Wat nu?

Wij als strafrechtadvocaat kunnen u in deze kwestie helpen. Steeds vaker zien wij mensen die verdacht worden van horizontale fraude en meer specifiek van deze vorm van fraude. Wij als strafrechtadvocaat gaan dan met u mee naar het politieverhoor en kunnen u begeleiden in het proces. Wij kunnen u op voorhand van informatie voorzien en aangeven waar u op moet letten tijdens het verhoor bij de politie. Daarnaast kunnen wij u begeleiden tijdens het politieverhoor en indien er een zitting volgt kunnen wij ook ter zitting bijstaan.

 

De rol van de strafrechtadvocaat bij WhatsApp-fraude

Bij WhatsApp-fraude kan de strafrechtadvocaat mogelijk veel voor u betekenen. De advocaat kan u erop wijzen welke gegevens u mee dient te nemen naar het politieverhoor, wat u het beste wel en niet ten overstaan van de politie kunt verklaren en waar u op moet letten als u slachtoffer bent geworden van deze vorm van fraude. Dat u bent aangemerkt als verdachte betekent niet per definitie dat u ook daadwerkelijk een strafbare dader volgens de wet bent. Dit zijn allemaal aandachtspunten die u met uw strafrechtadvocaat kunt bespreken alvorens u gehoor geeft aan de oproep van de politie voor het afleggen van een verklaring bij de politie. Mocht u ten onrechte als verdachte zijn aangemerkt dan kan er een schadevergoedingsprocedure bij de overheid gestart worden voor de door u gemaakte advocaatkosten.