Hacken computervredebreuk? Regel dan direct een cybercrime advocaat

Het doorbreken en binnendringen van een computer beveiliging of netwerk

Het is strafbaar om je zonder recht toegang te verschaffen een computer of geautomatiseerd werk van een ander. Kortom: een computer van een ander binnen te dringen. Dit onder ander op grond van de wet Computercriminaliteit III. Deze strafzaken worden steeds vaker vervolgd en als speerpunt door het openbaar ministerie behandeld. Er worden forse straffen voor geëist door de officier van justitie.

Computervredebreuk is een vorm van cybercrime, ook wel computer gerichte criminaliteit genoemd. Men gebruik ook wel de term hacking. Op grond van het wetboek van strafrecht is dit strafbaar. Voor computervredebreuk worden stevige straffen opgelegd. 

 

Wat is computervredebreuk of hacking?

Er zijn diverse redenen voor mensen om zich aan hacken of computervredebreuk schuldig te maken. Dit kan voor financieel gewin zijn, maar ook 'voor de lol' of als ethisch hacken. Dit houdt in dat men probeert in een computer of netwerk in te breken, om hiermee zwakke punten aan te tonen en dit vervolgens te melden. Ook etisch hacken is overigens niet zomaar straffeloos.

Het binnendringen kan op verschillende manieren gebeuren. Door het verbreken van een beveiliging, een technische ingreep, een valse sleutel of door het aannemen van een valse hoedanigheid. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan het gebruiken van een wachtwoord van een ander persoon, al dan niet verkregen met een keylogger (een apparaatje waarmee toetsaanslagen worden vastgelegd van een ander persoon op een keyboard; vaak middels USB stick waarop deze malware/software is geinstalleerd). Ook kan het door hacking-software of het je voordoen als een ander persoon.

 

Wat zijn de gevolgen voor mij als verdachte van computervredebreuk?

De gevolgen voor u als verdachte hangen natuurlijk af van de vraag óf er een veroordeling tezijnertijd volgt. Regelmatig is een vrijspraak mogelijk, nu dit feit niet altijd te bewijzen is. Bij een veroordeling volgt regelmatig een forse straf. Ook heeft u dan een aantekening op uw strafblad (justitie documentatie) voor een 'inbraak delict' met mogelijke gevolgen voor een verklaring omtrent het gedrag (VOG) die voor een baan nodig kan zijn.

Bij aanvang van de strafzaak vindt vaak een inbeslagname plaats van (uw) computers, waarbij ook een huiszoekingsbevel (machtiging rechter-commissaris) kan worden afgegeven. Daarbij is dan vaak al informatie verzameld bij (internet)providers en derden, waaronder logbestanden en digitale sporen.

De impact is vaak groot voor onze cybercrime cliënten. Het is verstandig, zeker na inbeslagname en aanvang onderzoek, in overleg met ons uw strafzaak te bespreken en zo mogelijk de processtukken op te vragen om uw positie te kunnen bepalen en te beoordelen of eventueel getuigen moeten worden gehoord of aanvullend technisch onderzoek, wat in de digitale internetwereld vaak maar kort bestaat.

Neem dan ook direct contact met ons op als u van computervredrebreuk wordt verdacht

 

Straf voor hacken / hacking of computervredebreuk

Je kunt computervredebreuk vergelijken met huisvredebreuk of lokaalvredrebreuk. In dat geval dringt men zonder toestemming een woning of ruimte binnen. Het leven wordt steeds 'digitaler' en daarmee ook het schenden van persoonlijke (privacy) rechten wordt dan ook steeds omvangrijker en belangerijker.  Ook het digitaal binnendringen van iemands ' ruimte'  is op grond van de Wet Computerciminaliteit dan ook verboden. Er staan forse straffen op en vaak wordt vervolgd door de officier van justitie. Gevangenisstraf of een forse werkstraf is geen uitzondering.

Op computervredebreuk  staat een gevangenisstraf van twee jaar of een geldboete van 20.000 euro.

Als er sprake is van 'diefstal van informatie/gegevens', door het kopieren daarvan, wordt de straf verhoogd tot een gevangenisstraf van vier jaar of een geldboerte van 20.000. De hogere straf is ook van toepassing, indien men na het wederrechtelijk binnendringen gebruik maakt van de verwerkingscapaciteit van een computer (voor een zogenaamd botnet bijvoorbeeld, waar veel computers samen bijvoorbeeld ddos-aanvallen kunnen uitvoeren).

Als cybercrime advocaat beoordelen wij welke straf in uw strafazaak mogelijk is en hoe we samen het beste resultaat in uw strafzaak over computervredebreuk kunnen bereiken. Wij hebben hiervoor de benodigde ervaring en opleiding. Cybercime en computervredebreuk vereist een bijzondere interesse en aanpak als advocaat. Wij verwijzen u graag naarde ervaringen van klanten, om een indruk te krijgen van onze directe manier van werken.

 

Hieronder vindt u de strafbaarstelling van hacking of computervredebreuk

Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie wordt, als schuldig aan computervredebreuk, gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk binnendringt in een geautomatiseerd werk of in een deel daarvan. Van binnendringen is in ieder geval sprake indien de toegang tot het werk wordt verworven:

a. door het doorbreken van een beveiliging,

b. door een technische ingreep,

c. met behulp van valse signalen of een valse sleutel, of

d. door het aannemen van een valse hoedanigheid

Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft computervredebreuk, indien de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen door middel van het geautomatiseerd werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf of een ander overneemt, aftapt of opneemt.

Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft computervredebreuk gepleegd door tussenkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk, indien de dader vervolgens

a. met het oogmerk zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen gebruik maakt van verwerkingscapaciteit van een geautomatiseerd werk;

b. door tussenkomst van het geautomatiseerd werk waarin hij is binnengedrongen de toegang verwerft tot het geautomatiseerd werk van een derde.

 

Advocaat voor hacking & computervredebreuk

Zoals besproken vraagt een strafzaak voor computervredebreuk ervaring met en kennis over computercriminaliteit. Als strafrechtadvocaat hebben wij de nodige ervaring en opleiding met computercriminaliteit, waaronder hacken.

Gezien de bijzondere aanpak die uw strafzaak nodig heeft én de forse straffen die worden opgelegd, is het belangrijk uw strafzaak met een cybercrime advocaat te bespreken. WIj beoordelen met u uw strafzaak, vragen de processtukken voor u op als wij u bijstaan en bepalen samen de te kiezen strategie om een maximaal resultaat te kunnen bereiken. Ook kunnen wij een beklag indienen tegen eventuele inbeslagname, om uw computer of randapparatuur terug te krijgen.

Als u onderstaand contactformulier invult neemt een advocaat gratis en vrijblijvend contat met u op in uw strafzaak. Ook kunnen wij dan direct bespreken of wij nog beschikbaar zijn voor de zitting als u al een oproeping heeft ontvangen voor officier van justitie of strafrechter!

mr. Sander Arts

Advocaat Cybercrime

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 20 jaar strafrechtadvocaat. Hij behandelt fraude en cybercrime

Contactformulier

Direct gratis vrijblijvend contact met een cybercrime advocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Weblog Hacking & Computervredebreuk

Contactformulier advocaat Cybercrime

Direct gratis vrijblijvend contact met een cybercrime advocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.