Identiteitsfraude of identiteit diefstal? Regel een cybercrime advocaat bij ID fraude!

Het stelen of misbruiken van de identiteit van iemand anders

Identiteitsfraude en identitieitsdiefstal betekent dat iemand gebruik maakt van documenten of persoonsgegevens van andere personen om zijn eigen identiteit te verhullen ('verhelen') en hier voordeel uit te halen. Je kan dan denken aan het gebruiken van iemands gestolen paspoort om bijvoorbeeld een laptop te kopen op afbetalen of een telefoonabonnement. Ook kan men iemands identiteit misbruiken door persoonsgegevens op internet, bijvoorbeeld facebook, te gebruiken om zo zelf anoniem te blijven.

ID fraude is niet toegestaan en er staan stevige straffen op!

Op internet maar ook in het handelsverkeer of in contacten met de overheid, is het steeds belangrijker dat iemand zich identificeert, dus bewijst dat hij een bepaalde persoon is (identiteit).

Niet alleen privacyregels brengen dit met zich mee, maar ook het juist willen voorkomen van fraude (denk aan inloggen met DIGID bij de overheid of het inloggen bij een bank). Internet heeft tegelijkertijd de mogelijkheden van fraude groter gemaakt. Je kan al snel en betrekkelijk anoniem vanachter je computerm met iemands gegegevens diensten of goederen bestellen.

het stelen van iemands identiteit of het gebruik maken van diens persoonsgegevens, kan grote gevolgen hebben voor de persoon én het handelsverkeer. De overheid heeft dan ook identiteitsdiefstal strafbaar gesteld. Ook wordt het als cybercrime (internetcriminaliteit) stevig aangepakt en zonder uitzondering vervolgd.

In een strafzaak van identiteitsfraude, spelen vaak aspecten van internetcriminaliteit, zoals getapte gegevens (denk aan IP-Adressen, vorderingen bij telecomproviders of derden).

Daarbij krijgt u al snel te maken met hoge straffen. Het is dan ook verstandig een cybercrime-advocaat in te schakelen met kennis van zaken, als u wordrt verdacht van identiteitsfraude.

 

Wat is een identiteitsfraude of diefstal precies?

Een identiteitsfraude of id-fraudebetekent dat iemand gebruik maakt van de persoonsgegevens (identiteit) van iemand anders. Dit met het doel om zijn eigen identiteit te verbergen en hier voordeel uit te halen, dus nadeel voor de betrokkene. Dit kan gebeuren door het misbruiken van identiteitspapieren, zoals een rijbewijs of paspoort. Ook kan men biometrische gegevens (denk aan vingerafdrukken) misbruiken.

Maar ook het enkele gebruiken van iemands bankpas, kan tot identiteitsfraude worden gerekend.

De wet omschrijft het als volgt:

Hij die opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander gebruikt met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen of de identiteit van de ander te verhelen of misbruiken, waardoor uit dat gebruik enig nadeel kan ontstaan, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Op het gebruiken van zogenaamde biometrische kenmerken of het vervalsen van een reisdocument, zoals paspoort, staat een gevangenisstraf van maar liefst zes jaar...

Het is dus nodig dat iemand opzettelijk persoonsgegevens van een ander gebruikt, waardoor nadeel kan ontstaan. In de jurisprudentie is uitgemaakt dat er wel degelijk serieus nadeel moet zijn ontstaan (of kunnen ontstaan). Het enkele 'belasten van het opsporingsapparaat' (dus de poltiie aan het werk zetten) is hiervoor onvoldoende (Hof Den Bosch 15-02-2019). Volgens het zelfde Gerechthof is reputatieschade wél voldoende om als 'nadeel' te gelden (Hof Den Bosch 19-04-2018)..

Het is ook goed mogelijk dat er een doorzoeking van uw woning wordt bevolen door de rechter-commissaris en computers en telefoons in beslag worden genomen. Vervolgens moet u dan verschijnen voor de strafrechter of officier van justitie. Mogelijk ontvangt u - in lichtere gevallen - een forse strafbeschikking.

Gezien de complexiteit van een strafzaak als deze danwel de forse straffen die erop staan, is het verstandig direct contact met ons op te nemen. Als cybercrime advocaat hebben wij ervaring in dit soort zaken en halen wij samen met u een optimaal resultaat.

Direct gratis contact met een cybercrime advocaat voor identiteitsfraude (klik hier)

 

Straf voor identiteitsfraude of diefstal van iemands identiteit

De straf die u kunt verwachten bij een veroordeling voor id-fraude, hangt van veel zaken af. ben u first offender? heeft u verder een blanco strafblad? Wat is het nadeel dat is veroorzaakt of kon worden veroorzaakt en wat is precies uw bedoeling geweest? Dit kunnen wij voor u nauwkeurig(er) inschatten nadat wij de processtukken voor u hebben opgevraagd en met u hebben besproken.

Wél kan als uitgangspunt worden aangenomen dat gevangenisstraf of forse werkstraffen voor identiteitsfraude, regelmatig worden opgelegd.

U kunt een verdenking voor identiteitsfraude dan ook het beste serieus nemen!

 

Het openbaar ministerie hanteert voor het gebruik van een reisdocument (paspoort) van iemand anders navolgende uitgangspunten:

 

Voorhanden hebben vals reisdocument/ gebruik van vals reisdocument (ter legitimatie) / gebruik van reisdocument van een ander

GS 2 maanden

Recidive 1x GS 3 maanden (recidive)

Recidive 2x GS 4 maanden ov

Recidive 3x GS 5 maanden ov

Recidive 4x of meer GS 6 – 9 maanden ov

 

Voorhanden hebben vals reisdocument èn oplichting instantie met vals reisdocument of reisdocument van een ander

GS 3 maanden

Recidive 1x GS 4 maanden

Recidive 2x GS 5 maanden ov

Recidive 3x GS 6 maanden ov

Recidive 4x of meer GS 7 – 10 maanden ov

 

Voor andere vormen identiteitsfraude zal al snel een eis tot gevangenisstraf of een forse werkstraf aan de orde zijn.

Als cybercrime-advocaat vragen wij uw strafdossier voor u op en bespreken wij met u wat u kunt verwachten als straf bij een veroordeling voor identiteitsfraude en wát u het beste kunt doen om de schade zo beperkt mogelijk te houden (Klik hier voor beoordelingen van klanten, die u voorgingen).

 

Advocaat Cybercrime voor identiteitsfraude of diefstal van identiteit

Zoals wij uitlegden kunnen cybercrime zaken complex zijn en worden er stevige straffen uitgedeeld bij een veroordeling. Het is dan ook zeer belangrijk niet alleen uw zaak te behandelen maar zo spoedig mogelijk een advocaat in te schakelen, zo mogelijk al voorafgaand aan uw verhoor bij de politie. Zo voorkomt u dat zaken mislopen, die later niet meer of lastig recht kunnen worden gezet.

Ook is van belang dat wordt gekeken naar de vraag of er wel voldoende wettig en overtuigend bewijs tegen u aanwezig is en of de opsporing juist (rechtmatig) is verlopen.

Ook als u bij de officier van justitie moet komen (om-zitting waar een strabeschikking wordt uitgedeeld), moet u weten dat dit een aantekening op uw strafblad oplevert met eventuele problemen met uw VOG (verklaring omtrent gedrag) als u die voor uw werk nodig mocht hebben. De verzettermijn bedraagt overigens maar twee weken...

Als u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat gratis en vrijblijvend contact met u op voor uw cybercrime zaak voor identeitsfraude. Wij kijken dan graag gelijk voor u of wij beschikbaar zijn voor de zittingsdatum of verhoordatum, als u al een oproeping of dagvaarding heeft ontvangen of oproeping voor het politieverhoor.

mr. Sander Arts

Advocaat Cybercrime Identiteitsfraude

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 20 jaar strafrechtadvocaat. Hij behandelt fraude en cybercrime

Contactformulier advocaat identiteitsfraude

Direct gratis vrijblijvend contact met een cybercrime advocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.